تردمیل توربو فیتنس TF 2400

تردمیل توربو فیتنس TF 2400 موتوري با قدرت 2.5 اسب بخار دارد که تا وزن 120 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 126*46 سانتی متر بوده و تا 16 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 15 درجه برقي است و کليد تنظيم شيب و سرعت روي دسته ها قرار دارد. ابعاد کلي دستگاه …

Continue reading "تردمیل توربو فیتنس TF 2400" »

تردمیل توربو فیتنس TF 2200

تردمیل توربو فیتنس TF 2200 موتوري با قدرت 2.5 اسب بخار دارد که تا وزن 120 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 126*46 سانتی متر بوده و تا 16 کيلومتر سرعت دارد. ابعاد کلي دستگاه 136*75*175 سانتی متر مي باشد که قابليت تاشوندگي و جک گازي دارد. مانيتور تردميل نمايشگر سرعت، زمان، مسافت، …

Continue reading "تردمیل توربو فیتنس TF 2200" »

تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW

تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW موتوري با قدرت 2.2 اسب بخار دارد که تا وزن 110 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 120*44 سانتی متر بوده و تا 16 کيلومتر سرعت دارد. ابعاد کلي دستگاه 137*74*165 سانتی متر مي باشد که قابليت تاشوندگي و جک گازي دارد. مانيتور تردميل نمايشگر سرعت، زمان، مسافت، …

Continue reading "تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW" »